Cine angajează șomeri până în septembrie 2021 primește 50% din salariul angajatului

La 31 decembrie 2020, a intrat în vigoare OUG nr. 220/2020 privind aplicarea unor măsuri de protecţie socială după 1 ianuarie 2021 în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea unor acte normative (“OUG nr. 220/2020”), iar la 7 ianuarie 2021 a intrat în vigoare Procedura de acordare a sumelor prevăzute de OUG nr. 220/2020.

1. Beneficii prevăzute de OUG nr. 220/2020

Potrivit OUG nr. 220/2020, angajatorii care în perioada 1 ianuarie – 1 septembrie 2021 încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă următoarele categorii de persoane:

  1. persoane în vârstă de peste 50 de ani ale căror raporturi de muncă au încetat din motive neimputabile lor, în perioada stării de urgenţă sau de alertă;
  2. persoane cu vârsta cuprinsă între 16 şi 29 de ani înregistrate ca şomeri în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; precum şi
  3. cetăţeni români, încadraţi în aceleaşi categorii de vârstă, cărora în anul 2020 le-au încetat raporturile de muncă cu angajatorii străini de pe teritoriul altor state, din motive neimputabile lor, prin concediere

primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din această categorie, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei.

2. Obligațiile angajatorului pentru a beneficia de sumele prevăzute de OUG nr. 220/2020

Pentru a beneficia de aceste sume, angajatorii au următoarele obligații:

  • de a menține contractul de munca încheiat cu aceste persoane pentru minim 1 an de la împlinirea perioadei de 12 luni prevăzute mai sus. Practic, contractul de munca trebuie să rămână în vigoare minim 2 ani de la data încheierii sale;
  • de a plăti angajatului drepturile salariale;
  • de a încheia o convenție cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene, precum şi a municipiului Bucureşti în raza cărora aceştia îşi au sediul social și a depune cerere de decontare din bugetul asigurărilor pentru şomaj, prin mijloace electronice la aceste agenții. Modelul de convenție și restul documentelor necesare pentru decontare sunt prevăzute în Procedura de acordare a sumelor prevăzute de art. I alin. (1) din OUG nr. 220/2020.

3. Sancțiuni pentru neîndeplinirea obligațiilor impuse în sarcina angajatorilor

Dacă angajatorul încetează contractul de munca anterior celor 2 ani, acesta este obligat să restituie în totalitate agențiilor pentru ocuparea forţei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană pentru care a încetat raportul de muncă anterior termenului menţionat.

În plus, angajatorul este obligat să restituie și dobânda de referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării contractelor individuale de muncă, dacă încetarea acestora a avut loc din următoarele cauze: (i) prin concediere pentru motive care nu ţin de persoana salariatului; (ii) ca urmare a acordului părţilor, la data convenită de acestea; (iii) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă; (iv) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare.

quicklegal

quicklegal

Aveți întrebări?

Ultimele noutăți

Aflați mai multe despre modul în care granturile SEE și norvegiene ne-au ajutat să ne

Nu ați participat la evenimentul nostru sau nu ne-ați întâlnit până acum live în cadrul

Aflați ultimele noutăți ale proiectului nostru citind cel mai important newsletter de până acum.