Până la 31 decembrie 2021, indemnizațiile de șomaj tehnic se decontează de la bugetul de stat

Regula prevăzută de C.Muncii este aceea că salariaţii aflați în șomaj tehnic beneficiază de o indemnizaţie, plătită din fondul de salarii, ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat.

Salariații în șomaj tehnic sunt cei care au activitatea întreruptă sau redusă pe o perioadă temporară.

Așadar, potrivit regulii generale, indemnizația de șomaj tehnic se suportă de către angajator, din fondul de salarii (art. 53 C.Muncii).

Prin excepție, pe durata stării de urgență, s-a prevăzut o facilitate pentru angajatori, în sensul că indemnizația de șomaj tehnic se va suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj (art. XI din OUG nr. 30/2020[1]).

Facilitatea a fost prevăzută pentru salariaţii angajatorilor care reduc sau întrerup temporar activitatea total sau parţial ca urmare a efectelor epidemiei coronavirusului SARS-CoV-2.

Inițial, facilitatea s-a aplicat până la data de 30 iunie 2021 (art. I alin. (1) din OUG nr. 211/2020[2]). De la 1 iulie 2021, s-a revenit la regula generală, iar indemnizațiile de șomaj tehnic au fost suportate de către angajator, din fondul de salarii.

În prezent, începând cu data de 4 octombrie 2021, s-a revenit la aplicarea excepției. Așadar, în prezent, indemnizația de șomaj tehnic se va suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj, nu din fondul de salarii. Măsura se va aplica până la data de 31 decembrie 2021[3].

[1] Ordonanţa de urgenţă nr. 30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

[2]Ordonanţa de urgenţă nr. 211/2020 privind prelungirea aplicării unor măsuri de protecţie socială adoptate în contextul răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă

[3] Ordonanţa de urgenţă nr. 111/2021 pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi a altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2

Picture of quicklegal

quicklegal

Aveți întrebări?

Ultimele noutăți

Într-o societate democratică, transparența și accesul la informații de interes public sunt esențiale pentru asigurarea

În era tehnologiei avansate, unde inteligența artificială și învățarea automată continuă să facă progrese semnificative,

Suntem în căutarea unui Sales Representative pasionat și ambițios pentru a se alătura imediat echipei