PRECIZĂRI IMPORTANTE PENTRU CETĂȚENII UCRAINIENI CARE MUNCESC SAU SUNT ÎN CĂUTAREA UNUI LOC DE MUNCĂ ÎN ROMÂNIA

1.            Ucrainienii care doresc să muncească în România

Conform prevederilor OUG 25/2014, cetățenii ucrainieni care doresc să lucreze în România nu au nevoie de aviz de angajare pe o perioadă de 9 luni.

Ce este un aviz de angajare ?

Avizul de angajare este un document emis de filialele județene ale Inspectoratului General pentru Imigrări din județul în care angajatorul care îi face oferta unui cetățean non-UE își are sediul social. Acesta se emite în baza unei serii de documente și ca urmare a îndeplinirii unor condiții disponibile pe site-ul Inspectoratului General pentru Imigrări.

În decursul acestei perioade de 9 luni, cetățenii ucrainieni care sosesc pe teritoriul României au posibilitatea de a solicita statutul de refugiat sau pot cere acordarea protecției subsidiare. Acesta din urmă este un statut de care pot beneficia persoanele venite în România, care nu îndeplinesc toate condițiile necesare în vederea obținerii statutului de refugiat, însă există motive temeinice să se creadă că în situația în care ar reveni în țara lor de origine ar risca o vătămare a drepturilor de care dispun. O astfel de vătămare poate fi reprezentată de o amenințare serioasă, individuală, la adresa vieții sau integrității, ca urmare a violenței generalizate rezultând dintr-un conflict armat intern sau internațional, în măsura în care solicitantul face parte din populația civilă.

Prin urmare, cetățenii ucrainieni care doresc să se stabilească în România vor beneficia de următoarele drepturi :

  • dreptul de a fi angajați de persoane fizice sau juridice, în aceleași condiții ca și cetățenii români ;
  • dreptul de a beneficia de asigurări sociale, de măsuri de asistență socială și de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și cetățenii români;
  • dreptul de a beneficia de tratament egal cu cetățenii români în ceea ce privește echivalarea studiilor sau a perioadelor de studii, a recunoașterii diplomelor, atestatelor și certificatelor de competență sau a calificărilor profesionale care permit accederea la una dintre profesiile reglementate din România.

2.            Ucrainienii care muncesc deja în România

În ceea ce plivește cetățenii ucrainieni angajați deja cu contract cu norma întreagă, acestora li se prelungește dreptul de ședere în România.

Acest drept de ședere temporară se acordă ca urmare a prezentării următoarelor documente :

  • contractul individual de muncă cu norma întreagă înregistrat în registrul general de evidență a salariaților de la Inspectoratul Teritorial de Muncă (REVISAL);
  • dovada menținerii salariului la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, pe toată durata perioadei de ședere acordată anterior.
quicklegal

quicklegal

Aveți întrebări?

Ultimele noutăți

QuickLegal, un jucător inovator în sectorul juridic românesc, revoluționează și democratizează accesul la servicii juridice

Comunicat de presă: 30 martie 2024, București, România QuickLegal, marketplace-ul de referință pentru serviciile juridice

Prezența online reprezintă un element esențial pentru afaceri, organizații și proiecte personale. Cu toate acestea,