S-a aprobat un nou salariul de bază minim brut în România începând cu anul 2021

Potrivit art. 164 C. Muncii, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător programului normal de muncă, se stabileşte prin hotărâre a Guvernului, după consultarea sindicatelor şi a patronatelor.

Astfel, proiectul de majorare salariului de bază minim propus de Ministerul Muncii s-a aprobat la data de 13 ianuarie 2021, prin intrarea în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 4/2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (“HG nr. 4/2021”).

Din informațiile furnizate de Guvern, în urma consultării sindicatelor și patronatelor, reprezentanții sindicatelor au solicitat creșterea salariului minim brut la 2.400 RON/lună, în timp ce reprezentanții patronatelor au solicitat menținerea nivelului din anul 2020 de 2.230 RON/lună.

Ca rezultat al acestor consultări, prin HG nr. 4/2021, s-a stabilit salariul de bază minim brut la suma de 2.300 RON pe lună (aprox. 470 EUR), pentru un program de lucru de 169,333 ore pe lună, respectiv aprox. 8 ore pe zi. Reiese că salariul minim de bază pe oră este în cuantum de 13,583 lei (aprox. 3 EUR). Acest cuantum nu include sporuri și adaosuri.

Așadar, salariul de bază minim brut aplicabil începând cu anul 2021 se majorează cu 70 RON (aprox. 14 EUR) față de anul 2020, când acesta era în cuantum de 2.230 RON lunar (aprox. 457 EUR). Prin urmare, în anul 2021 salariul minim net va fi de 1.386 RON (aprox. 284 EUR), cu 40 lei mai mult decât cel din 2020.

Menționăm că pentru categoria personalului care deține funcții pentru care sunt necesare studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe țară se menține la același nivel ca până acum. Astfel, pentru această categorie, salariul de bază minim brut pe țară va fi de 2.350 RON pe lună (aprox. 482 EUR), pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie pe lună.

De asemenea, salariul de bază minim brut în domeniul construcțiilor rămâne în același cuantum ca în 2020, respectiv 3.000 RON/lună (aprox. 616 EUR).

quicklegal

quicklegal

Aveți întrebări?

Ultimele noutăți

Aflați mai multe despre modul în care granturile SEE și norvegiene ne-au ajutat să ne

Nu ați participat la evenimentul nostru sau nu ne-ați întâlnit până acum live în cadrul

Aflați ultimele noutăți ale proiectului nostru citind cel mai important newsletter de până acum.