Update E-factura

Sunteți pregătiți pentru implementarea e-Factura? Au rămas mai puțin de 2 luni până la implementare.

  1. Ce înseamnă E-factura

Sistemul E-factura este un sistem de facturare electronică pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală, în vederea prevenirii și combaterii evaziunii fiscale.

  1. Ce presupune E-factura și cui se aplică

Începând cu 1 ianuarie 2024, operatorii economici înregistrați ca persoane impozabile în România vor emite facturile în relația B2B și în relația cu instituții publice, altele decât B2G, numai prin acest sistem.

Se aplică și persoanelor impozabile nestabilite în România, dar înregistrate în scopuri de TVA în România (Art. LIX din Legea 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung).

  1. Calendarul implementării sistemului E-factura și sancțiuni

Salvați datele de mai jos pentru a evita posibilele sancțiuni:

  • 1 ianuarie 2024 – 31 martie 2024 – niciun contribuabil nu va fi amendat pentru neintroducerea facturilor în sistem în acest interval, aceasta fiind perioada de tranziție;
  • 1 aprilie – 30 iunie 2024 – se vor impune sancțiuni pentru cei care nu introduc facturile în sistem în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, dar nu mai târziu de cinci zile lucrătoare de la data-limită prevăzută de Codul Fiscal pentru emiterea facturii (articolul LIX din Legea 296/2023).

Pentru nerespectarea acestui termen de raportare, amenda este diferențiată în funcție de mărimea contribuabililor:

– de la 5.000 la 10.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mari;

– de la 2.500 la 5.000 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mijlocii;

– de la 1.000 la 2.500 lei pentru persoanele juridice încadrate în categoria contribuabililor mici și pentru persoanele fizice.

  • începând cu 1 iulie 2024 – primirea și înregistrarea unei facturi emise în relația B2B în afara sistemului E-factura se va sancționa cu o amendă egală cu TVA-ul înscris pe factură (art. 13 OUG 120/2021).

Pentru mai multe informații referitor la amenzi în legătură cu E-factura și cum se va folosi noul sistem, contactați avocații de pe quicklegal.ro!

quicklegal

quicklegal

Aveți întrebări?

Ultimele noutăți

QuickLegal, un jucător inovator în sectorul juridic românesc, revoluționează și democratizează accesul la servicii juridice

Comunicat de presă: 30 martie 2024, București, România QuickLegal, marketplace-ul de referință pentru serviciile juridice

Prezența online reprezintă un element esențial pentru afaceri, organizații și proiecte personale. Cu toate acestea,