Digitalizarea relatiilor de munca – proiect lansat de Ministerul Muncii pe 14 Octombrie 2020

Covid-19 a adus modificari semnificative nu doar sistemului sanitar ci si relatiilor de munca, care, la momentul actual, s-au mutat aproape complet in mediul online, acolo unde acest fapt a fost posibil. Dar acesta schimbare nu trebuie vazuta doar ca o simpla repercursiune a pandemiei, sau o situatie temporara, ci si ca o oprtunitate de a exploata noi modalitati de desfasurarea a relatiilor de munca, care odata ajunse in mediul online pot crea pentru companii noi oportunități de accesare a forței de muncă disponibile oriunde. Cu toate acestea, pentru ca rezultatele sa fie benefice pe termen lung, institutiile statului trebuie sa prevada de asemenea un cadrul legislativ propice pentru a se asigura protectia necesara si in aceste conditii.

Avand in vedere nevoia de eficientizare a relatiilor de munca in contextual actual, Ministerul Muncii a initiat in acest sens un proiect de lege privind digitalizarea relatiilor de munca lansat spre dezbatere publica pe data de 14 Octombrie 2020. În acest sens au fost propuse urmatoarele modificaril si completări Codului Muncii, Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completările ulterioare:

  • posibilitatea angajatorului de a utiliza semnatura electronica calificata la incheierea contractului individual de munca/actului aditional la contract;
  • contractele individuale de munca / actele aditionale incheiate prin utilizarea semnaturii electronice calificate pot fi arhivate de catre angajator in arhive electronice care vor fi puse la dispoziția inspectorilor de munca la solicitarea acestora;
  • posibilitatea ca partile sa poata opta pentru utilizarea semnaturii electronice calificate pentru intocmirea tuturor inscrisurilor/documentelor din domeniul relatiilor de munca rezultate la incheierea contractului individual de munca, pe parcursul executarii acestuia sau la incetarea contractului;
  • introducerea obligatiei salariatilor care isi desfasoară activitatea la domiciliu de a respecta secretul de serviciu si confidentialitatea documentelor utilizate;
  • privind activitatea de telemunca, angajatorul are obligatia sa asigure mijloacele aferente tehnologiei informatiei si comunicațiilor si/sau echipamentele de munca sigure necesare prestarii muncii, cu exceptia cazului in care parțile convin printr-un acord scris sa fie utilizate cele proprii ale telesalariatului, cu specificarea conditiilor de utilizare;
  • posibilitatea anajatorului de a verifica activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informatiilor si a comunicatiilor, in condițiile stabilite prin contractul individual de munca, regulamentul intern i/sau contractul colectiv de munca aplicabil, in conditiile legii;
  • eliminarea accidentelor de traseu din categoria accidentelor de munca si instituirea ca alternativa a dovezii efectuarii instruirii lucratorilor in format electronic.
  • eliminarea accidentelor de traseu din categoria accidentelor de munca si instituirea ca alternativa a dovezii efectuarii instruirii lucratorilor in format electronic.
quicklegal

quicklegal

Aveți întrebări?

Ultimele noutăți

Aflați mai multe despre modul în care granturile SEE și norvegiene ne-au ajutat să ne

Nu ați participat la evenimentul nostru sau nu ne-ați întâlnit până acum live în cadrul

Aflați ultimele noutăți ale proiectului nostru citind cel mai important newsletter de până acum.