Termeni de utilizare

TERMENI GENERALI DE UTILIZARE

ACEȘTI TERMENI GENERALI DE UTILIZARE SUNT UN ACORD OBLIGATORI (“CONTRACT”) ÎNTRE UTILIZATORII PLATFORMEI ȘI QUICKLEGAL (DENUMITE  „PĂRȚI”, FIECARE O „PARTE”) ȘI GUVERNEAZĂ UTILIZAREA SERVICIILOR NOASTRE. ACCESAREA SERVICIILOR NOASTRE PRESUPUNE ACCEPTAREA ACESTUI CONTRACT, AȘADAR CITIȚI ACEȘTI TERMENI  ÎNAINTE DE A ACCESA. PRIN ACCEPTAREA CONTRACTULUI, DECLARAȚI CĂ AVEȚI CAPACITATEA DE A CONTRACTA LEGAL COMPANIA DUMNEAVOASTRĂ (ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE).

I. SCOP

 1. QUICKLEGAL SRL, o societate cu sediul social în Dumbrăvița, Str. Ion Creangă, nr. 60, Jud. Timiș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Timiș sub numărul de ordine J35/3756/2021, CUI 44915080, cunoscută sub denumirea comercială QuickLegal, exploatează un website accesibil la adresa https://quicklegal.ro/ (denumit în continuare “Platformă”) oferind o platformă online dedicată conectării avocaților și potențialilor clienți ai acestora (persoane fizice sau juridice) (denumiți în continuare “Utilizatori”).
 2. Prezentul Contract conține termenii și condițiile de utilizare ale Platformei, definește drepturile și condițiile Utilizatorilor în relația acestora cu Platforma, toate fiind parte integrantă a acestui Contract.  
 3. Accesul și/sau utilizarea Platformei presupune acceptul nelimitat și respectarea în totalitate a prezentului Contract împreună cu Politica de Confidențialitate, și Politica de Cookies. 

II. ÎNREGISTRAREA PE PLATFORMĂ

 1. Pentru a putea accesa serviciile Platformei, Utilizatorii trebuie să își creeze un cont în vederea înregistrării. Utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 18 ani, să aibă capacitatea juridică de a contracta și a utiliza Platforma conform prezentului Contract. 
 2. Prin crearea de cont, Utilizatorul confirmă că datele furnizate sunt corecte, complete și adevărate. Încaz contrar, ulterior verificării informațiilor și documentelor încărcate pe Platforma, contul nu va fi validat și accesul Utilizatorului la cont va fi blocat.
 3. Accesul contului creat este protejat printr-un nume de utilizator și parolă. Parola trebuie actualizată constant. Orice modificări ale datelor de utilizator trebuie actualizate în cadrul Platformei. 
 4. Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice utilizare a Platformei care poate fi făcută prin numele de utilizator și parola acestuia și unicul garant al confidențialității acestora. 
 5. Avocații care devin Utilizatori sunt obligați să completeze corect și complet pagina lor de profil din cadrul Platformei, precum și sunt responsabili cu actualizarea constantă a acesteia cât și, totodată, trebuie să treacă de etapa de verificare. 
 6. Pentru crearea unui profil de avocat, Utilizatorul va fi validat ulterior transmiterii tuturor informațiilor și documentelor ce dovedesc calitatea acestuia, ce se regăsesc în formularul de înregistrare. Validarea conturilor se va face manual pe baza datelor puse la dispoziție ori a documentelor justificative emise de U.N.B.R.
 7. Avocații sunt, deasemenea, de acord sa încarce pe Platformă sau să trimită pe adresa de email a QuickLegal documentele necesare în vederea verificării calității de avocat și îndeplinirii obligațiilor în ceea ce privește lupta împotriva avocaturii ilegale, a muncii disimulate, precum și regulilor de transparență pentru combaterea fraudei fiscale, spălării banilor și finanțării terorismului (“KYC”). 
 8. Pentru Utilizatorii cu domiciliul în afara României, aceștia trebuie, de asemenea, să respecte toate obligațiile care le revin în temeiul legii aplicabile statutului lor în țara lor de reședință, precum și obligațiile care decurg din utilizarea lor a Platformei și a legislației române.
 9. În cazul în care Utilizatorul furnizează informații false, inexacte, expirate, sau incomplete, QuickLegal va avea dreptul să suspende sau să închidă contul Utilizatorului și să refuze în viitor orice acces al acestuia la toate sau o parte din serviciile Platformei. 
 10. QuickLegal colectează în mod automat anumite informații tehnice, pe care le stochează în rapoartele sale de trafic. Informațiile pot include IP-ul dispozitivului, regiunea sau localizarea generala de unde este accesată Platforma, precum și tipul de browser, sistem de operare sau tipul de dispozitiv de unde este accesată Platforma. Aceste informații sunt utilizate în temeiul interesului nostru legitim de a observa în ce masura paginile Platformei corespund nevoilor de utilizare optime, pentru diagnosticarea problemelor provenite de la servere, pentru a analiza tendinte și a îmbunătăți modul de utilizare a Platformei.

IIIFUNCȚIONAREA / UTILIZAREA PLATFORMEI

 1. Serviciile Utilizatorilor includ în principal serviciul de acces, creare profil, matchmaking dintre avocați și persoanele fizice / juridice care solicită asistența unui avocat, chat securizat, și publicare informații / articole pe Platformă.
 2. Potențialul client persoană fizică / juridică contactează în mod independent avocatul prin intermediul Platformei. După un schimb de informații gratuit despre serviciul juridic dorit, avocatul poate continua comunicările sau adresa potențialului client o propunere de încheiere a unui contract de asistență juridică.
 3. Potențialul client va avea acces în mod neîngrădit la profilul avocatului de pe Platformă ulterior conectării cu acesta cât și la serviciul de chat cu acesta.
 4. Avocatul va putea accesa Platforma fie în varianta gratuită, cu posibilitatea de cumpărare de credite ori de câte ori va avea nevoie, fie în varianta de tip abonament lunar sau anual.
 5. Contactarea de către potențialul client a unui Avocat, acceptul Avocatului, răspunsurile oferite de acesta potențialului client, încheierea contractului de asistență juridică, plata onorariului și orice altă obligație legală sau contractuală a potențialului client sau a avocatului revin exclusiv acestora, Platforma neavând nici o obligație ori sarcină în acest sens.
 6. Avocatul este obligat să respecte interesele clientului său, onoarea şi reputaţia profesiei, precum şi obligaţiile sale profesionale. Avocatul este obligat sa respecte Statutul profesiei de avocat și legislația în vigoare.
 7. Utilizatorul va putea contacta QuickLegal în principal pe adresa de email prevăzută în secțiune de Contact.
 8. Platforma nu răspunde pentru acuratețea informațiilor introduse de Utilizator pe profilul personal și nu garantează calitatea serviciilor juridice oferite de avocat. Societatea va depune toate diligenţele rezonabile pentru a asigura corectitudinea informațiilor și pentru a menține standardul de calitate ridicat al serviciilor juridice contractate prin intermediul Platformei.
 9. Platforma nu reprezintă o formă de exercitare a profesiei. Avocații sunt profesioniști ai dreptului independenți și aderă la Platformă în mod independent, exprimându-și astfel propria voință liberă și neîngrădită. Prezentul Contract nu reprezintă un contract de intermediere, Platforma nefiind obligată față de avocați pentru găsirea și contractarea de potențiali clienți.
 10. QuickLegal își rezervă dreptul de a refuza prestarea serviciilor în scopuri ilicite, imorale și nedemne profesiei de avocat. În acest sens, în cazul în care QuickLegal consideră că solicitarea serviciilor poate avea un scop imoral, ilicit sau nedemn profesiei de avocat, acesta va informa Utilizatorul despre refuzul de a presta serviciile.
 11. QuickLegal va putea refuza prestarea serviciilor și în cazul în care Utilizatorul abuzează de serviciile oferite așa cum sunt acestea descrise pe site-ul QuickLegal și în prezentul document și nu urmează instrucțiunile QuickLegal existente pe website și în prezentul document cu privire la utilizarea acestora.
 12. Platforma este accesibil 24/7 pentru toți Utilizatorii, în condițiile și limited menționate în cadrul acestui Contract. 
 13. QuickLegal își rezervă dreptul, fără notificare sau despăgubire, de a închide temporar sau permanent Platforma sau de a suspenda furnizarea serviciilor, întrerupe accesul la unul sau mai multe servicii pentru verificarea, actualizarea, sau modificarea metodelor operaționale, serverelor, serviciilor și orelor de accesibilitate, sau alte motive ce sunt independent de QuickLegal, fără ca această listă să fie exhaustivă.
 14. QuickLegal își rezervă dreptul de a aduce website-ului și serviciilor oferite toate modificările și îmbunătățirile pe care le consideră necesare sau utile pentru buna funcționare a acestora. Modificările vor fi aduse la cunoștinţa Utilizatorului prin simpla afișare pe site și vor fi socotite ca fiind acceptate de către Utilizator dacă acesta continuă să folosească serviciul după afișarea lor pe site.

IV. PREȚUL 

 1. Prețurile sunt cele comunicate sau afișate pe Platformă, sunt exprimate în EUR sau RON și nu includ TVA. Facturarea se va face în RON la cursurile valutare din ziua plății. Dacă prețul este în mod eronat afișat pe Platformă, din orice motiv, QuickLegal va informa prin e-mail Utilizatorul în cel mai scurt timp în legătură cu o astfel de eroare.
 2. Avocatul fie accesează varianta gratuită dar limitată a Platformei, fie achită un preț sub formă de abonament, lunar sau anual. QuickLegal își rezervă dreptul de a crea diferite oferte de preț.
 3. Persoanele fizice sau juridice fie accesează varianta gratuită dar limitată a Platformei, fie achită un preț fix per pachet de servicii fie un abonament lunar sau anual.QuickLegal își rezervă dreptul de a crea diferite oferte de preț.

V. PREȚUL MODALITĂȚI ȘI ASPECTE LEGATE DE PLATĂ

 1. Plata de către Utilizator către QuickLegal se va face prin transfer bancar sau card bancar printr-un serviciu de plată securizat online. QuickLegal va putea actualiza în orice moment prețurile serviciilor, iar o astfel de actualizare va înlocui orice prețuri afișate anterior pentru respectivele servicii.
 2. QuickLegal va emite Utilizatorului o factură în format electronic, obligația Utilizatorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare conform legislației în vigoare pentru emiterea facturii de către QuickLegal.
 3. În cazul plăților online, QuickLegal nu este și nu poate fi ținută responsabilă pentru niciun alt cost suportat de Utilizator în plus față de preţul serviciului achiziţionat incluzând, dar fără a se limita la, comisioane de transfer ori de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului Utilizatorului, în cazul în care moneda de emitere a cardului diferă de moneda în care se efectuează vânzarea.
 4. Utilizatorul va putea solicita oricând oprirea Abonamentului, urmând ca beneficiile acestuia să fie sistate după ultima zi de abonament. În cazul unei solicitări de oprire a abonamentului, nu se vor rambursa sumele deja achitate pentru achiziționarea abonamentului, acesta producându-și efectele până în ultima zi de abonament.
 5. În scopul implementării sistemului de plăți, QuickLegal a subscris astfel de servicii unei societăți terțe autorizate pentru procesarea unor astfel de tranzacții online în conformitate cu legislația în vigoare, (denumită în continuare "Partenerul de plăți"). Utilizatorii contractează direct cu Partenerul de plăți cu privire la sistemul de plată prin furnizare și declară că acceptă termenii și condițiile, politica de confidențialitate și privind cookie-urile, oferite de Partenerul de plăți disponibile pe site-ul acestuia.

VISISTEMUL DE EVALUARE ȘI RECOMANDARE

 1. Utilizatorii sunt încurajați să se evalueze reciproc. Evaluările oferite de client/colaborator vor apărea pe paginade pe profil a avocatului. Evaluările oferite de avocat vor apărea pe pagina de pe profil a clientului/colaboratorului.
 2. În cazul unor evaluări scăzute, QuickLegal își rezervă dreptul să trimită online un formular de opinie celor implicați pentru a afla mai multe detalii despre presupusul incident sau problemele apărute. QuickLegal își rezervă dreptul să refuze publicarea unei evaluări dacă, în opinia rezonabilă a societății, există suspiciuni că evaluarea nu a avut la bază situații de fapt reale și/sau prezintă injurii și limbaj licențios.
 3. Avocatul este de acord, totuși, să nu publice sau să fi publicat pe profilul său recomandări din pură complezență.     

VII. GARANȚII

 1. Utilizatorul este de acord să acceseze și să utilizeze Platforma și serviciile în conformitate cu legile aplicabile și cu acești Termeni Generali de Utilizare.
 2. Utilizatorul recunoaște faptul că QuickLegal poate interveni pentru moderarea conținutului publicat, dacă nu respectă legile și reglementările în vigoare, precum și obligațiile Utilizatorilor în conformitate cu acești termeni.
 3. Utilizatorul este de acord și acceptă faptul că serviciile prestate nu constituie sau conțin (explicit sau implicit) o declarație, asigurare sau garanție a faptului că autoritățile publice sau private ori orice alte entități vor fi de acord cu serviciile livrate, că vor acționa într-un anumit mod sau că vor omite să acționeze.
 4. Utilizatorul este de acord să facă toate declarațiile și formalitățile necesare pentru operațiunile sale și să își îndeplinească toate obligațiile legale, sociale, administrative și fiscale și toate obligațiile ce îi revin, după caz, în conformitate cu legislația română și / sau străină de care depinde, în contextul activității sale și al utilizării serviciilor. În cazul solicitării, Utilizatorul este de acord să furnizeze fără întârziere către QuickLegal orice dovadă care să probeze faptul că îndeplinește condițiile astfel stabilite. Utilizatorul este singurul responsabil pentru îndeplinirea corespunzătoare a formalităților menționate mai sus. Responsabilitatea societății QuickLegal nu poate fi angajată în acest sens.
 5. Utilizator este de acord și acceptă faptul că este în totalitate responsabil pentru utilizarea Platformei și QuickLegal nu poate fi ținut responsabilă pentru eventuale prejudicii suferite de Utilizator în legătură cu această utilizare.
 6. Potențialul client este singurul responsabil pentru descrierea stării de fapt și / sau a situației juridice pentru care solicită o ofertă de preț și/sau colaborare unui avocat.
 7. Utilizatorul este de acord să utilizeze în mod corect site-ul, în special să nu eludeze site-ul și serviciile sale. În mod similar, orice Utilizator se va abține de la a face orice extragere a conținutului site-ului pentru o activitate similară sau concurențială, sau pentru recrutare.
 8. Potențialul client se obligă să furnizeze o solicitare serioasă și suficient de detaliată către avocatul contactat prin intermediul Platformei, pentru a putea obține o propunere de onorariu cât mai exactă. Astfel, potențialul clientul se obligă să furnizeze avocatului orice detaliu necesar, astfel încât problema juridică să fie cât mai exactă și să nu inducă în eroare avocatul.
 9. Potențialului client i se interzice să utilizeze serviciile și Platforma pentru a-și promova activitatea sa ori a unei terțe părți. Ca atare, se angajează, în special, să nu trimită mesaje publicitare utilizatorilor site-ului sau să le solicite. Avocatul se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 5/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat republicată și Statutului Profesiei de Avocat, revizuit, referitoare la publicitatea formelor de exercitare ale profesiei.
 10. Avocatul se angajează să mențină confidențialitatea datelor și informațiilor care au fost trimise sau de care a luat cunoștință cu ocazia comunicării prin intermediul Platformei de la potențiali clienți înainte și după încheierea contractelor de asistență juridică, potrivit legislației în vigoare.
 11. Utilizatorilor li se interzice să partajeze cu orice terță parte, fie în rețele private sau în rețele sociale, orice schimb, informații sau extras de pe site-ul de comunicare online.          

VIII. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • Drepturile și obligațiile Utilizatorilor
 1. Utilizatorii sunt singurii responsabili pentru daunele directe sau indirecte care ar putea suferi din cauza informațiilor inexacte, incomplete și / sau care induc în eroare pe care le-ar oferi la înregistrare sau, în absența actualizării acestora informații, pentru care își asumă singur toată răspunderea.
 2. Utilizatorul este de acord ca orice notificare făcută către acesta, în conformitate și în temeiului acestui document, să fie făcută la adresa de e-mail furnizată la crearea profilului său pe Platformă.
 3. Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate materialele pe care el le-a încărcat online pe Platformă. 
 4. Este interzisă folosirea unui limbaj și publicarea oricărui conținut jignitor, calomnios, compromițător, rasist, lipsit de etică și imoral față de alți Utilizatori, instigator la ură care încalcă ordinea publice sau drepturile terțelor persoane, care ar putea afecta drepturile, reputația și imaginea companiei și, în general, care încalcă legea și / sau reglementările legale, în special cele din dreptul penal sau este contrar uzanţelor sau moralei. QuickLegal are dreptul de a șterge orice astfel de conținut. De asemenea, orice ameninţări, injurii, afirmaţii rasiste și / sau sexiste vor fi șterse.
  • Utilizatorul se obligă să:
  1. nu modifice, distribuie, copieze, transmită, afișeze, publice, reproducă, acorde licențe, creeze produse derivate, transfere sau vândă orice fel de informaţie sau servicii obţinute de pe sau prin intermediul acestei Platforme, decât în conformitate cu termenii din acest document, precum și cu legislaţia aplicabilă;
  1. nu desfășoare și nu permită activitatea de cracking, hacking sau a altor atacuri din categoria "refuzul serviciului" (i.e. interferenţă cu serviciul, referitor la oricare utilizator, reţeasau server). Utilizatorii care violează securitatea sistemelor sau rețelelor pot fi acţionaţi în instanţă, conform dispoziţiilor civile și penale aplicabile.
  1. Utilizatorul este singurul responsabil pentru încheierea și executarea contractelor pentru o situație juridică. Încheierea și punerea în aplicare a acestor contracte, care sunt încheiate direct între avocat și potențialul client, are loc doar la inițiativa și sub responsabilitatea exclusivă a acesteia din urmă.
  2. Avocatul recunoaște și este de acord că societatea QuickLegal nu răspunde cu privire la serviciile prestate de avocat. Avocatul este singura persoană responsabilă de execuţia la timp și întocmai a serviciilor ofertate.
  3. Avocatul recunoaște și este de acord că este unicul responsabil pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce îi revin. În special, el recunoaște că păstrează întreaga responsabilitate a îndeplinirii obligații legale și fiscale în conformitate cu legislația aplicabilă formei sale de exercitare a profesiei, inclusiv în ceea ce privește obligațiile sale declarative și de plată cu privire la TVA.
  4. Avocatul declară că are capacitatea deplină de a contracta și deţine toate autorizările necesare în vederea prestarii serviciilor solicitate. De asemenea, declară că acţionează în deplină independenţă financiară, logistică și decizională faţă de societatea QuickLegal.
  5. Avocatul garantează și răspunde nelimitat pentru eventualele prejudicii pe care le cauzează Utilizatorului prin nerespectarea obligaţiilor pe care și le asumă.
  6. Avocatul nu are dreptul de a-și lua angajamente în numele sau pe seama Societății. Atât Avocatul, cât și potențialul client, garantează și răspunde cu privire la deținerea drepturilor de proprietate intelectuală asupra conținutului pe care îl încarcă pe site.
  7. În cazul în care societatea QuickLegal apreciază ca un Utilizator nu respectă clauzele prezentului document, sau a adus ori poate aduce atingere în orice mod Platformei, societatea QuickLegal poate restricţiona accesul Utilizatorului pe Platformă fără o notificare prealabilă. Restricţionarea accesului Utilizatorului poate fi precedată de avertismente în funcție de gravitatea încălcării, după caz, beneficiu aflat la aprecierea exclusivă a administratorului Platformei. Restricţionarea poate însemna: (i) ștergerea conținutului care nu respectă termenii Contractului; (ii) suspendarea temporară sau permanentă a contului și a tuturor informaţiilor pe care le conţine acesta; (iii) ștergerea opţiunilor definite și interzicerea accesului la serviciile Platformei.
  • Drepturile și obligațiile societății QuickLegal
  1. Societatea QuickLegal depune toate eforturile pentru a asigura accesul și buna funcționare a Platformei și a serviciilor 24/7. Cu toate acestea, având în vedere limitările internetului, societatea nu poate exclude faptul că accesul și funcționarea Platformei și a serviciilor pot fi întrerupte, în special în cazuri de forță majoră, defecțiuni ale echipamentului Utilizatorului, defecțiuni ale rețelei de internet a Utilizatorilor, operațiuni de întreținere și îmbunătățirea a Platformei și a serviciilor. Societatea nu este responsabilă pentru o întrerupere a serviciilor, voluntar sau nu, fiind precizat că se angajează să facă tot posibilul pentru a minimiza întreruperile ce i-ar putea fi imputate.
  2. Societatea oferă potențialilor clienți instrumente și mijloace tehnice care să le permită să intre în relații cu un avocat, prin intermediul Platformei, în scopul încheierii unui contract de reprezentare juridică. Responsabilitatea societății este limitată la furnizarea acestor mijloace, așa cum sunt descrise în acești termeni și condiții.
  3. Societatea nu este raspunzătoare pentru nicio inexactitate sau eroare, nici pentru orice pagubă directă sau indirectă cauzată de utilizarea Platformei. QuickLegal și Utilizatorul sunt părți independente, fiecare acționând în nume propriu și pe cont propriu.
  4. QuickLegal nu își asumă și nu poate fi trasă la răspundere de către terţi cu privire la pretenţii ce izvorăsc din sau în legătură cu informațiile, serviciile sau materialele folosite/încărcate de avocați pe Platformă.
  5. Societatea nu încheie niciun contract în numele și / sau în numele unui avocat sau al unui potențial client/ofertant de proiect, aceștia contactând direct, în nume propriu, prin utilizarea Platformei. În consecință, societatea QuickLegal nu poate fi în niciun caz considerată angajat / angajator, agent, mandatar sau intermediar al unui Utilizator.
  6. QuickLegal nu este parte la contractele încheiate între avocați și clienți / colaboratori. Aceștia sunt singurii responsabili pentru dificultățile, reclamațiile și litigiile ce pot apărea în timpul încheierii și/sau executării acestor contracte. Prin urmare, Utilizatorul eliberează societatea QuickLegal de orice responsabilitate pentru orice consecințe directe sau indirecte care rezultă în mod direct sau indirect, din utilizarea Platformei și/sau încheierea și/sau executarea unui astfel de contract între un avocat și un client / colaborator.
  7. Strict în scopul păstrării prestigiului profesiei de avocat și a societății, QuickLegal va depune toate diligenţele în vederea identificării avocatului ca fiind avocat membru al UNBR. Pentru aceasta, avocatul va transmite societății toate documentele indicate de aceasta la crearea contului. Avocatul este unicul responsabil pentru identificarea identității potențialului client cu care va urma să contracteze.
  8. QuickLegal va putea șterge fără notificare toate conturile care nu au fost accesate pentru mai mult de 6 luni.
  9. QuickLegal are dreptul să modifice sau să șteargă conturile care conţin reclame sau orice alte date de contact decât cele solicitate la crearea contului.
  10. QuickLegal nu garantează exactitatea și completitudinea materialelor, produselor software și serviciilor de pe această Platformă. QuickLegal își rezervă dreptul de a modifica, în orice moment și fără anunţ prealabil, materialele și serviciile de pe Platformă. QuickLegal nu își ia angajamentul de a actualiza la zi materialele și serviciile de pe Platformă.
  11. De asemenea, Utilizatorul își asumă întreaga răspundere pentru păstrarea confidenţialităţii asupra numelui de cont/adresei de email și a parolei asociate, precum și pentru informaţiile pe care le transmite sau le publică pe Internet folosind serviciile Platformei. QuickLegal nu are nicio responsabilitate faţă de informaţiile publicate sau transmise pe internet ori prin orice alt mijloc de comunicare de Utilizatorii acestei Platforme și nici faţă de eventualele consecinţe apărute în cazul accesarii neautorizate a contului/adresei de e-mail de către persoane terţe, din orice motive.
  12. Utilizatorul este de acord să exonereze de răspundere și să nu acţioneze în justiție societatea QuickLegal, precum și colaboratorii externi, cu privire la orice pretenţie ridicată de către un terţ, rezultată din utilizarea serviciului de către Utilizator, cât și cu privire la orice pierdere (directă, indirectă, pe cale de consecință sau de altă natură), costuri, acţiuni, procese, pretenţii, stricăciuni, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecată) sau alte răspunderi, suferite în vreun fel sau provocate de utilizarea Platformei, precum și colaboratorii externi, ca urmare a încălcării sau ignorării de către Utilizator a acestor termeni și condiţii sau a oricărei prevederi legale aplicabile.
  13. QuickLegal nu răspunde pentru niciun posibil prejudiciu cauzat în relaţia dintre avocat și client/colaborator, inclusiv, dar nelimitat la: servicii de calitate inferioară, neprezentare în fața instanței, furt sediul formei de exercitare a avocatului, conflicte de orice natură între părţi, plăți întârziate sau neconforme. Potențialul client, atât înainte, cât și după contractarea cu avocatul, își ia așadar întreaga responsabilitate privind alegerea avocatului și păstrarea unei bune relaţii cu acesta.      

  IX. SECURITATE ȘI HYPERLINKURI

  1. Transferul datelor prin intermediul Platformei este criptat conform standardului SSL.SSL (Secure Sockets Layer) este tehnologia standard de securitate prin care se stabilesc legături criptate între un server web și un browser. Această legătură asigură că toate datele transmise între serverul web și browserele rămân private și integrale. SSL este un standard industrial și este folosit de milioane de site-uri web pentru protejarea tranzacţiilor online cu clienţii acestora.
  2. Utilizatorul este autorizat să creeze unul sau mai multe link-uri de hipertext pe care să le indice, de exemplu, la pagina de pagina de profil, în cazul în care este Avocat.
  3. Utilizatorilor li se interzice să posteze link-uri de pe site-uri care nu respectă legislația în vigoare sau care ar putea afecta interesele, reputația și / sau imaginea site-ului și a societății QuickLegal.
  4. QuickLegal își rezervă dreptul de a rezilia această autorizare în orice moment, în cazul în care se constată că legătura stabilită cu site-ul este de natură să afecteze interesele sale, reputația și / sau imaginea.
  5. Existența unei legături hipertext de la un site terț la Platformă nu implică în niciun caz o cooperare și / sau parteneriat între Platformă și acest site terț. Societatea nu are nici un control asupra site-urilor terțe și, prin urmare, nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul și produsele și / sau serviciile disponibile pe sau de la aceste site-uri accesibile printr-un link către Platformă.
  6. Platforma poate conține link-uri către site-urile partenere ale societății QuickLegal sau către site-uri terțe. Societatea nu are nici un control asupra acestor site-uri și, prin urmare, nu își asumă nicio responsabilitate pentru disponibilitatea, conținutul și produsele și / sau serviciile disponibile pe aceste site-uri.
  7. QuickLegal nu va fi responsabilă pentru niciun fel de daune directe sau indirecte care ar putea apărea din cauza accesului Utilizatorului la site-ul partener și / sau terț și utilizarea conținutului și a produselor și / sau serviciilor acestui site de către Utilizator.

  X. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

  1. Platforma și fiecare dintre componentele sale, inclusiv, dar fără a se limita la, texte, imagini, videoclipuri, fotografii, mărci comerciale, logo-uri, nume de companii, nume de domenii sunt proprietatea exclusivă a societății QuickLegal și a partenerilor săi.
  2. Orice Utilizator care publică conținut de pe site își păstrează proprietatea deplină asupra a ceea ce publică.
  3. Prin crearea unui profil sau lăsând/trimițând recomandări privind profilurile ori opinii privind Platforma, Utilizatorul autorizează în mod expres societatea QuickLegal de a utiliza, distribui, găzdui, stoca, reproduce, comunica, publica, modifica, adapta, traduce și afișa astfel de conținut pe rețelele sociale, blogurile și / sau orice alte mijloace media (inclusiv massmedia fizice și digitale, comunicate de presă, suport de vânzări, materiale de marketing și / sau publicitate), prin orice mijloace, în scopul de funcționare, îmbunătățire, promovare, marketing și publicitate a serviciilor și site-ului sau în scopul înființării de parteneriate. Această autorizație este valabilă pentru întreaga lume și este nelimitată.

  XI. FORȚA MAJORĂ

  1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzători - total sau parțial - a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definita de lege. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 60 zile producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor. Daca în termen de 90 de zile de la producerea evenimentul respectiv nu încetează, părțile au dreptul să-și notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

   XII. TERMEN

  1. Acest Contract se încheie pe o perioadă nedeterminată de la acceptarea acestor termeni prin accesarea și/sau utilizarea Platformei de către Utilizator.

   XIII. NOTIFICĂRI    

  1. Pentru orice întrebare sau informații despre Platforma și servicii, și/sau prezentul document, Utilizatorul ne poate contacta prin trimiterea unui e-mail la următoarea adresă: contact@quicklegal.ro
  2. Utilizatorii pot fi informaţi de către QuickLegal prin transmiterea de notificari electronice de orice tip (pop-up-uri, texte incluse în site etc.), e-mail-uri, mesaje tip SMS, contactare telefonică directă pentru transmiterea mesajelor.
  3. Comunicarea este opozabilă dacă este efectuata conform art. 88 și notificarea se prezumă a fi primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată. Notificarile verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi.

  XIV. PROTECȚIA DATELOR 

  1. Datele cu caracter personal sunt protejate în conformitate cu legislaţia în vigoare. Politica de confidenţialitate a poate fi accesatăîn secțiunea Navigare din Platformă. 

  XV. MODIFICĂRI       

  1. QuickLegal își rezervă dreptul de a modifica unilateral integral sau parțial prezentul Contract.  Societatea va informa Utilizatorul despre modificările aduse acestor termeni de îndată ce acestea vor fi postate pe Platformă.
  2. Utilizatorul are obligația de a verifica constant termenii de utilizare și de a-i respecta atunci când accesează Platform. Orice accesare sau continuarea utilizării serviciilor Platformei se consideră acceptare a termenilor și condițiilor de utilizare în vigoare la acel moment. 

  XVI. TERMENI GENERALI 

  1. În cazul în care una dintre clauzele prezentului contract va fi declarată nulă și neavenită printr-o modificare a legislației, reglementări sau printr-o decizie a justiției, aceasta nu va afecta în niciun fel validitatea și respectarea prezentelor condiții generale. Eșecul QuickLegal de a-și exercita drepturile care îi sunt conferite în temeiul prezentului document nu constituie o renunțare la drepturile sale.
  2. Orice plângere sau nemulţumire cu privire la funcţionarea Platformei trebuie transmisă, în scris la adresa de e-mail contact@quicklegal.ro în termen de maxim 10 zile. QuickLegal va investiga plângerea în termen de 30 de zile de la primire.
  3. Orice conflict apărut între Utilizatori și QuickLegal se va rezolva pe cale amiabilă, prin înţelegere între părţi.
  4. În cazul în care conflictul nu este soluţionat pe cale amiabilă, competenţa revine instanțelor de judecată de la sediul societății QuickLegal.
  5. Interpretarea și aplicarea acestor termeni și condiţii se va face conform legii române. În cazul unor contradicţii între versiunea în limba română și orice altă limbă, versiunea în limba română va prevala.

  Prezenta versiune 2022.01 a fost actualizată astăzi, 01.02.2022. În măsura în care va fi modificată, noua versiune va fi facuta disponibila pe pagina web http://quicklegal.ro accesibilă din sectiunea Navigare.